معنی هپی چیر

هپی چیر چیست

/%D9%87%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

هپی چیر چیست و چه کاربرد هایی دارد و اصلا کلمه هپی چیر به چه معناست و چرا به ‍آن هپی چیر گفته میشود به چه وسیله ای هپی چیر گفته میشود